Doelstellingen

Het uitgangspunt is een winkel te creëren waarin de visie van het nieuwe retailen wordt getoond met gebruikmaking van bewezen technologieën die nu al inzetbaar zijn. De doelstelling is producent, merk, retailer, student en overheden kennis te laten vergaren van nieuwe technieken, innovatieve technologieën en nieuwe business- en distributiemodellen

Producent, merk en retailer

 

Deze groep wordt in besloten sessie kennisverbreding geboden, primair gericht op Nederlandse ondernemingen. Na de opening in 2019 vinder er open dagen, workshops en ronde tafelgesprekken plaats waarbij kennisuitwisseling het hoofddoel is. 

Studenten / uitwisseling

 

Kwalitatief goede studenten uit Arnhem en Wuhan wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan uitwisselingsprogramma’s die vanuit overheden en bedrijfsleven wordt ondersteund. De ondersteuning kan zowel vakinhoudelijk als financieel via studiebeurzen worden geboden. WAE ondersteunt het uitwisselingsprogramma.

Overheden

 

Overheden kunnen kennismaken met het brede spectrum van de digitalisering van de retail. In veel steden is winkelleegstand ontstaan en zowel herinrichting als invulling van  winkelstraten geniet volop aandacht van stadsbesturen en provincies. De future store biedt volop mogelijkheden de discussie over retailontwikkelingen te koppelen aan het herontwikkelen van de moderne winkelstraat.