De barcode evolutie

Auteur Kasper Kwant

sep 22, 2020

Transparante waardeketen door middel van dynamische barcode en blockchain

Anders denken, anders werken. Het distributiemodel bevindt zich momenteel in een turbulente fase. Waar in het verleden de marskramer met producten aan de deur kwam zien we nu dat die rol is overgenomen door de pakketvervoerder. Van de inhoud van een kleine tas op de rug van de marskramer, zijn we nu aanbeland in een overweldigend aanbod dat grenzeloos 24/7 beschikbaar is en via een muisklik de volgende dag wordt bezorgd.

De traditionele waardeketen van producent - groothandel - retail - consument transformeert in een moordend tempo naar een flexibel netwerk met veranderende verdienmodellen waarin de consument centraal staat. Deze vindt thema’s als voedselverspilling, milieu en sustainable productie steeds belangrijker en verwacht maximale transparantie van de ketenpartners. Door inzet van nieuwe technologieën en optimalisering van de bestaande wordt dit mogelijk gemaakt. De barcode wordt dynamisch, de QR code heeft zijn intrede gedaan en blockchain maakt de transparantie onomkeerbaar inzichtelijk.

Zelf ervaren hoe het werkt? Scan de onderstaande QR code en open daarna ‘zoek producten’. Scan daarna de eerste barcode op deze pagina, dan zie je de informatie van het product en de prijs. Voor het scannen van de volgende barcode klik je op het logo van de future store Arnhem en herhaal je het proces. De laagste prijs van het THT product zie je via de laatste barcode. Meer info hoe dat werkt zie je bij THT.

Barcode

De streepjescode is in het midden van de vorige eeuw ontwikkeld. Er zijn diverse standaarden in de barcode, een ding hebben ze gemeen, de code bestaat uit streepjes. Ieder streepje staat voor een cijfer. De EAN 13 - European Article Numbering - bestaat uit een 13 cijferige code. De barcode wordt wereldwijd ingezet in vooral voorraadadministratie en kassa-afhandeling processen.

In de Future Store Arnhem hebben we een barcode ontwikkeld die in de gehele waardeketen dynamisch in diverse categorieën als food, koffie, dranken of pharma kan worden ingezet. Deze barcode is een mix van RFID en de traditionele barcode waarin in ons model het product ‘uniek’ in het gehele proces wordt geïdentificeerd. In deze blog geven we een voorbeeld van boer/teler tot consument. Naast de producteigenschappen worden meerdere variabelen toegevoegd die uiteindelijk tot meer marge in de waardeketen en minder voedselvoorspelling leiden. Goed voor milieu en portemonnee.

Telers

Technologie wordt volop ingezet bij telers, alleen kennis van plantfysiologie en natuurkunde volstaat niet meer om gezonde rendementen te behalen. Watertechnische installaties, klimaatsoftware, oogst- en logistieke systemen in hoogwaardige technologieën zijn onontbeerlijk in de moderne kassenbouw. In zowel kas- als vollegrondteelt speelt schaalvergroting, internationalisering en technologie een belangrijke rol

In de dynamische barcode wordt o.a. meegegeven op welke coördinaten het product is geteeld, land van herkomst, naam van de boer of teler, gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, voedingswaarden, inpakdatum, start vervoerdatum, THT-datum. Bij zuivel- vlees- en vis producenten kan ook worden aangegeven welke voerproducenten, voerproducten en slachterijen zijn ingezet. Verpakkingen kunnen van tevoren worden voorzien van de barcode en tijdens het vul- of inpakproces wordt de juiste data via ons systeem dynamisch aan de barcode gekoppeld.

Distributiecentrum.

Naast de dynamische barcode perfectioneert de QR code, inzet van RFID en GPS-tracking het logistieke proces. Track en trace van de zendingen is standaard en de vervoerders leveren de producten aan het distributiecentrum van retailer, groothandel of marketplace aan. Korte doorlooptijden van versproducten in de DCs is cruciaal in het crossdock- en orderpickproces waarna de producten veelal in de rolcontainers worden gebundeld met de droge kruidenierswaren en levering aan de verkooplocatie plaatsvindt.

Voorraadoptimalisatie kan plaatsvinden door inzet van VMI. De producent/leverancier van het versproduct draagt zorg voor de optimale voorraad van dit specifieke versproduct in de DCs. Afstemming van actoren is noodzakelijk, informatie moet worden gedeeld waarbij IT systemen op elkaar moeten aansluiten. Algoritmes spelen een hoofdrol in het nemen van de juiste beslissingen in de voorraadoptimalisering van DC, verkooplocatie of b.v. Picnic model voor D2C levering.

Supermarkt

Consumenten willen weten waar een product vandaan komt, dat geldt zeker voor versproducten. Handgeschreven informatie op een schoolbordje ‘uit Spanje’ voldoet niet meer. De consument wil meer informatie, wordt er duurzaam geproduceerd, klopt de ecologische voetafdruk, vindt verspilling plaats, neemt de producent deel aan de circulaire economie, hoe is het met het dierenwelzijn gesteld, de hoeveelheid CO2 uitstoot van product en transport, natuureffecten en meer van dat soort zaken. Het zijn niet alleen de milieufreaks die hierin interesse hebben, ook de gewone burger raakt geïnteresseerd.

De dynamische barcode kan voor dit soort informatie worden ingezet. Zonder dat de consument een app downloadt kan via de eigen smartphone de barcode worden gescand. Alle relevante informatie van dat product die retailer en producent gezamenlijk hebben afgesproken wordt getoond. Dezelfde informatie kan ook instore op een simpele wijze via het scannen van de barcode op een scherm of via beaming worden getoond.

Dynamic pricing

Consumenten accepteren dynamic pricing volledig in de reis- en hotelbranche. Aardbeien zijn op de weekmarkt aan het einde van de dag goedkoper dan in de ochtend. Als het regent kost de paraplu meer dan wanneer de zon schijnt. Tanken is tussen 7.00 en 9.00 uur duurder dan daarna. Prijzen bepalen is zo oud als de weg naar Rome. Dynamic pricing speelt daar op in en is volgens McKinsey een instrument dat de omzet met 2-5% en de marge met 5-10% kan verbeteren.

Sommige supermarkten hanteren locatiegebonden prijsniveaus. In z’n algemeenheid kan dynamic pricing aanpassingen van de prijs tot gevolg hebben vanuit concurrentieoverweging, weersomstandigheden, THT en voorraadposities van het betreffende versproduct op lokaal niveau. De prijs kan via digitale signing worden aangepast waardoor de consument dit nieuwe prijsniveau herkent. Ook bieden we de mogelijkheid dat de de consument de barcode via de eigen smartphone scant, deze geeft de nieuwe prijs van dat product dan op het scherm van de smartphone aan. De volgende stap is personal pricing op basis van de klantherkenning in de winkel.

Tenminste Houdbaar Tot - THT

Het doel van THT is voedselverspilling tegen te gaan en tegelijkertijd het verdienmodel voor de supermarkten - en bij inzet van VMI  - ook die van de ketenpartners te verbeteren. De in- en verkoopprijs wordt per product in de PIM (Product Information Management) vastgelegd. Het systeem ‘kijkt’ naar een aantal variabelen als verkoopprijs, gewicht, verpakkingsdatum, locatie, THT-datum en start de digitale afprijsprocedure zoals de supermarkt deze in haar businessrules heeft vastgelegd.

De point of sale - POS - herkent de prijs van het THT-product via de barcode, de intelligentie in het systeem 'voedt' de POS realtime met de juiste prijsinformatie. De consument herkent de prijs van het THT-product op de digitale schapsigning of de eigen smartphone. Geen uitzoekerij voor het personeel, geen manuele handelingen, de afprijsprocedure is volledig geautomatiseerd. In de future store Arnhem laten we live zien hoe de prijs van het THT product digitaal wordt aangepast aan de naderende onverkoopbaarheid van dat specifieke versproduct.

Blockchain

De cryptografische software zorgt er voor dat alle partners in de keten gegevens aan de blockchain kunnen toevoegen. Er kunnen alleen zaken worden toegevoegd aan voorgaande informatie en geen van de partners kan iets aan die bestaande informatie veranderen. Voor de teler betekent dit dat de definitief ingevoerde gegevens niet meer kan worden gewijzigd, de blockchain weigert mutaties. Zo wordt voorkomen dat er naderhand met informatie kan worden gemanipuleerd. Alle ingevoerde gegevens zijn voor alle partners die in die waardeketen deelnemen realtime inzichtelijk.

Via ons systeem dat we in de Future Store Arnhem Arnhem laten zien kan aan de ‘voorkant’ de prijsafspraken en business rules tussen de ketenpartners worden aangepast. Aan de ‘achterkant’ wordt alle productinformatie via blockchain vastgelegd, de ingevoerde gegevens van b.v. herkomst, ecologische voetafdruk e.d. is voor de consument zichtbaar op basis van de eerst ingevoerde gegevens, daarmee sjoemelen is voor producent en haar handelspartners uitgesloten.

Kort samengevat

Kort samengevat zien we dat de barcode in zijn rol evolueert. Gestart als een statische product- en prijscodering zien we dat door technische vernieuwing de barcode best nog een aantal jaartjes mee kan. De innovatie zit in de combinatie van de gemoderniseerde barcode en de intelligentie van het systeem die het mogelijk maakt de prijs van dat specifieke product dynamisch aan te passen. En voor de consument is het aangenaam via de eigen smartphone allerlei informatie van dat product via de barcode op te vragen.

We laten je dit innovatieve model graag live zien. Mail ons voor een afspraak via ‘tour’ op deze site of bel ons op 0267112220.

Reacties

Voeg een opmerking toe

beschermd met reCAPTCHA Privacy - Voorwaarden
Annuleren